W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczącej otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze: zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; organizowania turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przyznał następujące dofinansowanie.

. Zagospodarowanie wolnego czasu środowisk zagrożonych patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, przeznaczam kwotę 5.500 zł, dla:

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna „Na wsi nie musi być nudno” 5.500

 II. Organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeznaczam kwotę 5.000 zł, dla:

 

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji
1 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej Senior z Powiśla Dąbrowskiego zwiedza Tylicz-Muszyna i Częstochowę 5.000

III. Ochrona i promocja zdrowia

 Nie wpłynęła żadna oferta.

IV. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeznaczam kwotę 5.000 zł, dla:

 

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów „Więcej wiemy-zdrowo żyjemy” 5.000

V. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeznaczam kwotę 8.500 zł, dla:

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Dąbrowie Tarnowskiej Rehabilitacja-Edukacja Turystyka Lato 2020r. Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej w rejonie Zakopanego. 8.500

VI. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeznaczam kwotę 5.000 zł, dla:

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Aktywni Seniorzy UTW 5.000

Szczegóły rozstrzygnięcia dostępne w Z A R Z Ą D Z E N I U Nr 157.561.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.06.2020r w sprawie: dofinansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2020 r.