Samodzielny Gminny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia 5 maja 2020 roku będą wykonywane badania USG w terminach tak jak poprzednio, tj.: wtorek – od godz. 15:00 do godz. 18:0 i środa – od godz. 15:00 do godz. 18:00.
Zgłaszanie na badania będzie następowało tylko i wyłącznie za pośrednictwem rejestracji, pod numerami telefonów: 14 642 24 05, 14 642 31 98, 600 967 370