Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej mają przyjemność poinformować, że w dniu 8 czerwca 2018 roku, w godzinach od 11.00 do 13.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34 odbędą się Targi Edukacji i Pracy, organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Tegoroczne Targi wpisują się w „Małopolski Dzień Uczenia się 2018”, odbywający się w dniach od 8 do 10 czerwca pod hasłem “Rozwijaj się koncertowo”.

Adresatami targów jest młodzież bezrobotna i poszukująca pracy, absolwenci wchodzący na rynek pracy, młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych, studenci.
Przy stoiskach młodzi ludzie będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat ofert pracy krótkoterminowej, sezonowej, na okres wakacji, jak również stałej krajowej czy też zagranicznej – EURES lub oferty szkoleniowej prezentowanej przez pracodawców i pośredników pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.
Podczas trwania targów swoje usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej świadczyć będą doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas IX Targach Edukacji i Pracy.