Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, zaprasza koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia kobiet z terenu powiatu dąbrowskiego do udziału w warsztatach gotowania, które organizowane są w ramach operacji pn. „Rozwój potencjału kół gospodyń wiejskich w powiecie dąbrowskim” dofinansowanej z Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności kół gospodyń wiejskich z gotowania potraw kuchni domowej przygotowywanych w stylu tradycyjnym oraz nowoczesnym poprzez zorganizowanie 3 warsztatów kulinarnych dla 30 osób.

Warsztaty odbędą się w dniach 24 – 26 maja 2023 roku w Pracowni Gastronomicznej Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w godz. 8.00 – 15.00. Zorganizowane będą w 3 grupach po 10 osób.

Uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do dnia 17 maja 2023 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń wysłanego elektronicznie na adres e-mail: sspd2011@interia.pl.

Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach wybierają jeden termin warsztatów. Na każdy dzień warsztatów wyłoniona zostanie grupa uczestników na podstawie kolejności przesłanych zgłoszeń.

Każda organizacja może zgłosić 1 osobę do uczestnictwa w warsztatach. W przypadku braku ilości chętnych do udziału w warsztatach zaproszone zostaną osoby zgłoszone jako rezerwowe.

Serdecznie zapraszamy!

logotypy Zapraszamy na warsztaty gotowania dla kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń kobiet

KARTA ZGŁOSZENIOWA