Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza zaprasza  na zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 1700 w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 (sala kinowa) 33- 200  Dąbrowa Tarnowska.
Na spotkanie mieszkańców zostali zaproszeni Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.   

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1 za 2019 r.
  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  4. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy  Dąbrowa Tarnowska         na  2020 rok,   będących w dyspozycji  Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie zebrania.

Rada Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej swoim działaniem obejmuje: Osiedle Kościuszki i ulice: Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Lotników Halifaxa, Generała Józefa Hallera, Niecała, Ofiar Danielnika, Żabieńska, Aleja Wolności, 1 Maja, Zamkowa, Jakuba Bojki, Szpitalna, Zazamcze, Nowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Różana, Mała, Garbarska, Oleśnicka, Zielona, Spółdzielców, Akacjowa.

Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej