Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/556/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 2268 z późn. zm.) zwołuję zebranie mieszkańców  Osiedla Nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej.  Zebranie odbędzie się w dniu 15 maja 2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 1730 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 34 w Dąbrowie Tarnowskiej – sala konferencyjna.  

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 za rok 2022.
  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  4. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 rok, będących w dyspozycji Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Na spotkanie mieszkańców zostali zaproszeni:

  1. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,
  2. Radni Rady Miejskiej z obszaru działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej,
  3. Dzielnicowy z terenu działania Rady Osiedla Nr 3.

 

PROSZĘ  MIESZKAŃCÓW  O  NIEZAWODNY   UDZIAŁ  W  ZEBRANIU.

Zebranie jest ważne, gdy   mieszkańcy Osiedla Nr 3  zostali  o nim powiadomieni  zgodnie ze Statutem  i gdy uczestniczy w nim co najmniej  10% uprawnionych do  głosowania  mieszkańców  Osiedla Nr 3.

Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień  15 maja 2023 r. o godz. 1745  i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Rady Osiedla  Nr 3

Dariusz Lizak

 

Rada Osiedla Nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem ulice: Warszawska, Ogrodowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Władysława Broniewskiego, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Emilii Plater, Słoneczna, Księdza Jerzego Popiełuszki, Św. Jana, Jagiellońska, Gruszowska, Leśna,  Szkolna, Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Warzywna,  Generała Mariana Kukiela,  Ludwika Ręgorowicza, Poprzeczna, Graniczna, Szarwarska, Zagumnie, Czernia, Ulinów, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Spokojna, Zacisze.