Andrzej Duda złożył dzisiaj przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie objął tym samym urząd Prezydenta RP. Dziś przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi i odbierze insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.
O godz. 10 marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (połączone obie izby parlamentu – Sejm i Senat); odegrany został hymn państwowy.
Przed Zgromadzeniem Narodowym Duda, w towarzystwie małżonki Agaty, złożył uroczystą przysięgę: “Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę zakończył słowami: “Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie prezydent wygłosił orędzie.

Na uroczystość zaprzysiężenia przybył ustępujący prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną.
Po ceremonii zaprzysiężenia prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji i wicemarszałkowi Senatu VI kadencji Maciejowi Płażyńskiemu, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej. Następnie złożył kwiaty pod znajdującą się w Sejmie tablicą upamiętniającą 18 parlamentarzystów, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem, a także przed tablicą upamiętniających posłów i senatorów poległych w II wojnie światowej.
Nowo zaprzysiężony prezydent spotkał się w gabinecie marszałka Sejmu z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu. Następnie udał się do Gabinetu Prezydenta RP znajdującym się w korytarzu marszałkowskim w budynku Sejmu.
Po zakończeniu uroczystości zaprzysiężenia para prezydencka weźmie teraz udział we mszy świętej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela inaugurującej prezydenturę Andrzej Dudy.

Więcej informacji na stronie: www.prezydent.pl