Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku (tj. wtorek) o godzinie 1800 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej – sala konferencyjna I piętro (wejście do budynku od strony parkingu). Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 1 Magdalena Ryczek prosi mieszkańców ww. osiedla o liczne przybycie.
Rada Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej swoim działaniem obejmuje: Osiedle Kościuszki i ulice: Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Lotników Halifaxa, Generała Józefa Hallera, Niecała, Ofiar Danielnika, Żabieńska, Aleja Wolności, 1 Maja, Zamkowa, Jakuba Bojki, Szpitalna, Zazamcze, Nowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Różana, Mała, Garbarska, Oleśnicka, Zielona, Spółdzielców, Akacjowa.

Proponowany program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja Burmistrza na temat realizacji budżetu 2018.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Osiedla Nr1 z działalności za 2017 r.
 4. Podział środków finansowych Rady Osiedla Nr 1.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej:
  –  w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dąbrowa  Tarnowska,
  –  w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.