Gmina Dąbrowa Tarnowska po raz drugi uzyskała dofinansowanie  na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Na realizacje zadania gmina otrzymała kwotę 114 752,85 zł. Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego. W ramach programu zakupiono 47 laptopów, które zostały już rozdysponowane pomiędzy szkołami prowadzonymi przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.

„Zdalna Szkoła +” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów oraz nauczycieli.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Warto przypomnieć, że także w pierwszej odsłonie programu „Zdalna szkoła” nasza gmina pozyskała pieniądze z rządowej dotacji. Za blisko 80 000 zł zakupiono 32 laptopy, które również trafiły do szkół.

Zdalna  Zdalna Szkoła Plus w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Laptopy  Zdalna Szkoła Plus w Gminie Dąbrowa Tarnowska

naklejka zdlana szkola plus Zdalna Szkoła Plus w Gminie Dąbrowa Tarnowska