Z okazji Święta Policji Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska i 100. rocznicy ustanowienia Polskiej Policji Państwowej pragniemy złożyć szczere i serdeczne życzenia wszystkim Policjantom oraz Pracownikom Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wasze Święto jest dla całej dąbrowskiej społeczności okazją, aby podziękować za rzetelną służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa naszego regionu. Samorząd Gminny docenia odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra naszych mieszkańców.
Zawód policjanta to szczególny charakter służby, która wymaga wielu trudów i wyrzeczeń oraz podejmowania niebezpiecznych wyzwań. Wyrażając uznanie dla Waszej służby życzymy Wam satysfakcji w pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej. Awansowanym na wyższe stopnie, odznaczonym i wyróżnionym – serdecznie gratulujemy. 

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dokładnie 100 lat temu 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W ustawie zapisano, że “Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”. Oprócz tego podkreślono również, że “Policja jest organizowana i wyszkolona na wzór wojskowy”.
Na jej czele stał Komendant Główny, mianowany przez Naczelnika Państwa na wniosek ministra spraw wewnętrznych.  Terytorium państwa podzielono na komendy okręgowe (od 1924 roku komendy wojewódzkie), komendy powiatowe, posterunki gminne oraz komisariaty. Wyjątkiem było autonomiczne województwo śląskie, gdzie działała Policja Województwa Śląskiego. W dużych ośrodkach miejskich utworzono posterunki lub komisariaty specjalistyczne, takie jak kolejowe, graniczne, czy rzeczne.

 100 lat Policji Życzenia na Święto Policji i 100 Lecie Policji Państwowej